Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-11 08:27:55

MATRA PETROLEUM: UPPDATERAR OLJE/GAS-RESERVERSTOCKHOLM (Direkt) Det First North-bolaget Matra Petroleums olje- och gasreserver, netto, uppskattas per 30 november 2017 till 21 miljoner fat oljeekvivalent med ett diskonterat nuvärde om 151 miljoner dollar baserat på beräknade olje- och gaspriser om 50:73 dollar per fat respektive 3:04 dollar per MMBtu.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Matra producerade under 2017 preliminärt 244.934 fat oljeekvivalent brutto, motsvarande 671 fat oljeekvivalent per

Dag (boepd) i snitt.

Under 2016 uppgick produktionen till 206.429 fat oljeekvivalenter brutto, motsvarande 564 fat oljeekvivalent per dag.

"Reservuppdateringen understödjer produktionsmålet om 6.000 boepd genom ett aktivt borrprogram för att utveckla bevisade, ej utbyggda reserver under de kommande åren. Den förväntade avkastningen från nya brunnar är attraktiv och har

förbättrats väsentligt efter den senaste tidens snabba oljeprisuppgång som inte återspeglas i reservuppdateringen", kommenterar vd Maxim Barskiy i pressmeddelandet.