Stockholm 17:09
+0,03% Idag
+1,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-21 12:05:14

CHRISTIAN BERNER: EBITA 8,6 MLN KR 2 KV (9,1), ORDER +6% (NY)(Tillägg: från och med tredje stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 6,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (6,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:34 kronor (0:35).

Ebita-resultatet uppgick till 8,6 miljoner kronor (9,1). Nettoomsättningen blev 115 miljoner kronor (119) och orderingången var 122 miljoner kronor (116).

"Jag kan konstatera att vi hade en fortsatt stark orderingång på samtliga av bolagets marknader förutom Norge som dock utvecklar sig bättre än tidigare", kommenterar vd Bo Söderqvist i rapporten.

Ebita-marginalen uppgick för det andra kvartalet till 7,5 (7,7) procent.

"Vi är inte nöjda med detta resultat, men givet den starka orderingången under det första halvåret ser det positivt ut framöver", säger vd:n.

Första halvåret uppgick orderingången till 248 miljoner (223).