Stockholm 17:30
-0,60% Idag
+13,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-25 10:26:53

ATRIUM LJUNGBERG: STYRELSE BESLUTAT OM AFFÄR SLAKTHUSOMRÅDETSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs styrelse har beslutat om att teckna avtal med Stockholms stad avseende förvärv av befintliga fastigheter samt markanvisningar i Slakthusområdet precis söder om Stockholms city.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som presenterades i augusti i fjol. Förhandlingarna har pågått under hösten och är nu slutförda.

Bolaget upprepar att den totala investeringen uppgår till omkring 8 miljarder kronor fram till år 2030.

Initialt förvärvas 51.000 kvadratmeter uthyrbar area som har ett hyresvärde om 73 miljoner kronor samt 95 procents uthyrningsgrad. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1.120 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet i år.

Byggstart för det nya Slakthusområdet är planerat till det första kvartalet 2021 och arbetet kommer att pågå fram till år 2030.

Avtalet kräver beslut i exploateringsnämnden och fastighetsnämnden i Stockholms stad samt i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB som samtliga planeras fattas under februari 2019. Förvärvet är villkorat av godkännande i kommunfullmäktige, planerat i maj. Tillträde som fastighetsägare är därmed planerat till början av juni.

Atrium Ljungberg kommer på sin kapitalmarknadsdag den 15 februari redogöra mer för affären och visionen för området.