Stockholm 17:30
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-15 16:00:00

Electra etablerar centrallager för möbler


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2019-08-15


Electra etablerar centrallager för möbler

Vid årsskiftet förvärvade Electra möbelkedjan Em Home. Electra utökar från och med augusti
sin verksamhet med ett nytt lager i Växjö som inledningsvis blir det nya logistikcentret för
hantering av möbler. En av målsättningarna för kedjan och medlemsbutikerna är att skapa
en effektivare logistik och ett bättre kunderbjudande enligt samma modell som Electra har
utvecklat för företagets övriga kedjekoncept.

”Med det nya centrallagret får vi funktionella och ändamålsenliga lokaler för vår satsning på
möbler”, säger logistikchef Matilda Wallergård på Electra.

”Att etablera ett centrallager som både ska sköta servicen mot våra butiker och vår
e-handelssatsning ger oss möjligheter att lyfta vår service mot våra privatkunder till en ny
nivå, säger Per Sjölin”, kedjechef på EM Home.

”Vi har idag en helhetslösning inom retail och branschens starkaste erbjudande för att
kombinera central effektivitet och med lokalt entreprenörskap. Vi driver flera kedjekoncept
inom olika branscher och vårt mål är att bredda vår verksamhet ytterligare. Kombinationen
av lager, logistik, it, ekonomi, försäljning och marknadsföring ökar effektiviteten och sänker
kostnaderna för de anslutna butikerna, precis som i fallet med Em Home, förklarar
Anneli Sjöstedt”, VD för Electra Gruppen.

Electra har sin bas i Kalmar där man driftar centrallager och IT samt utvecklar tjänster för
kedjorna AudioVideo, RingUp, DigitalButikerna och The Image. Totalt är det ca 300 butiker
som dagligen nyttjar Electras olika tjänster.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59
Per Sjölin, Kedjeledare Em home, mobil 070-675 84 93
Matilda Wallergård, Logistikchef Electra Sweden, 0480-584 87


Om Electra Gruppen AB (publ)
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer
och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radio-
branschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributions-
tjänster för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift
av moderna IT- och webblösningar.

Bilaga