Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-23 07:28:55

FASTATOR: STARTAR SAMRISKBOLAG OCH FÖRVÄRVAR FASTIGHETERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator har startat ytterligare ett bolag med ambitionen att vara ett "transaktionsintensivt" fastighetsbolag. Den här gången handlar det om ett samriskbolag där Fastators ägarandel kommer ligga på 50 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Broadgate Asset Management kommer att äga resterande 50 procent av samriskbolaget.

Samriskbolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 miljoner kronor. Totala hyresintäkter för fastigheterna ligger på cirka 30 miljoner kronor.

I slutet på mars startade Fastator ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett "transaktionsintensivt" fastighetsbolag.