Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-14 08:29:39

RÅVAROR: BEGRÄNSADE RÖRELSER, NÅGOT LÄGRE BASMETALLER - TABELLNoteringar klockan 07:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:03 USD 51:69 0,06% -14,94%
Brent, första terminen -0:02 USD 56:32 -0,04% -14,71%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -13 USD 5.779 -0,22% -6,33%
Zink +5 USD 2.178 0,23% -4,29%
Aluminium -13 USD 1.741 -0,71% -3,44%
Nickel -85 USD 13.170 -0,64% -6,33%
Bly +1 USD 1.883 0,03% -2,11%
Tenn -60 USD 16.525 -0,36% -3,59%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -0:16 USD 1575:54 -0,01% 3,85%
Silver +0:04 USD 17:68 0,22% -0,80%

Dollarindex +0.04 99.11 0,04% 2,72%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.