Stockholm 17:30
0,00% Idag
+28,15% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-01-14 11:01:28

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR SVAGT NED MED KINA/USA I FOKUSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna visar små nettorörelser på tisdagen, med en svag dragning nedåt och med tyska räntor 1 punkt lägre. Dollarn har stärkts något mot euron medan Europabörserna överlag står på minus.

Ingången till tisdagen var annars positiv, med svagare yen. USA meddelade på måndagen att de slopat Kinas status som valutamanipulatör, vilket de utpekade landet som så sent som i höstas. Det tolkas som en positiv signal inför att onsdagens undertecknande av "fas ett"-handelsavtalet.

Detaljerna i avtalet kommer då att publiceras, men enligt flera mediauppgifter har Kina åtagit sig att köpa amerikanska varor för ytterligare 200 miljarder dollar under en tvåårsperiod.

Enligt South China Morning Post uppgår fördelningen till 75 miljarder dollar i färdigvaror, 50 miljarder i energi, 40 miljarder i jordbruksvaror och 35-40 miljarder i tjänster.

Enligt avtalet ska Kina även åta sig ökat skydd för immateriella rättigheter, stoppa framtvingad tekniköverföring och öka tillgången till sektorer som finansiella tjänster och jordbruk. De ska också bli mer transparenta i sin hantering av valutan och (återupprepa) löftet att inte genomföra konkurrensdevalveringar.

USA har å sin sida lovat att inte införa de aviserade tullarna på 160 miljarder dollar och sänkta tullarna på varor för 120 miljarder dollar från 15 till 7,5 procent. Däremot ligger tullar på 25 procent kvar på varor för 250 miljarder dollar.

Data på tisdagen visade att Kinas export ökade med 7,6 procent i årstakt, mer än väntade 2,9 procent, medan importen steg 16,3 procent, väntat var 9,6 procent.

Capital Economics noterar att export- och importutfallet under december påverkades av priseffekter och en svag jämförelsemånad. Framåtblickande väntas en gradvis återhämtning bland Kinas handelspartners hjälpa till att lägga ett golv på exporten i år. "Fas ett"-avtalet kommer på marginalen att vara positivt.

"Importtillväxten kanske inte tilltar så mycket mer däremot givet den fortsatta motvinden för den inhemska efterfrågan. I stället väntas en uppgång i importen från USA som ett resultat av handelsavtalet troligen ske på bekostnad av importen från andra ställen", skriver Capital Economics.

Decemberutfallet för handeln fick ändå yuanen att stärkas till 6:88 mot dollarn på tisdagen. Sedan toppen på 7:02 strax före jul har därmed yuanen stärkts 1,8 procent.Jesper Lawler på London Capital Group uppmärksammar att finansdepartementet i sin rapport noterat dollarförsvagningen mot yuanen från 7:18 i september till 6:93.

"Finansdepartementet tycks ha dragit en linje i sanden vid 7-nivån i USD/CNY. Om dollarn fortsätter att försvagas mot yuanen, vilket vi tror, så kommer det att vara ytterligare medvind för den amerikanska exporttillväxten mot Kina", skriver han.

Marknaden förväntar sig att centralbanken PBOC nu ska gradvis sätta en starkare fixingkurs för yuanen, vilket också skulle vara i linje med marknadskraften eftersom handelsavtalet förbättrar Kinas tillväxtutsikter.

Kinas totala export ökade med 0,5 procent under 2019 jämfört med 2018 medan importen minskade med 2,8 procent. Under 2018 ökade exporten med nästan 10 procent medan importen ökade nästan 16 procent.

Kinas export till USA minskade med 12,5 procent under 2019, medan importen minskade 20,9 procent. Även om tonläget blivit bättre mellan Kina och USA spår flera bedömare att spänningarna kan fortgå under 2020.

"Det politiska trycket för att inta en hård linje i handeln kommer att öka i takt med att vi närmar oss det amerikanska valet. Så om det är mycket leenden och appreciering (i yuanen) nu så kan saker börja se annorlunda ut från mitten av året", sade Robert Carnell på ING till Financial Times.

USA-räntorna, som steg på måndagen, har sjunkit tillbaka med den tioåriga statsobligationen 2 punkter ned till 1,84 procent.

Under eftermiddagen inväntas amerikansk KPI-inflation för december, där kärninflationen väntas ligga kvar på 2,3 procent. Kärninflationen mätt som core-PCE ligger däremot kvar på 1,6 procent, en bit ifrån Federal Reserves inflationsmål på 2 procent.

Pundet har fortsatt att tappa ned till 1:2970 mot dollarn, efter att marknaden alltmer börjar att prisa in en räntesänkning från Bank of England vid policymötet den 30 januari.

BOE-ledamöter som Gertjan Vlieghe, Mark Carney och Silvana Tenreyro har på sistone signalerat beredskap att sänka, vilket adderar till Jonathan Haskel och Michael Saunders som röstade för en sänkning redan i december.

Michael Saunders ska tala på onsdagen, då vi även får KPI-utfallet för december.

"En mer duvaktig retorik från Saunders, liksom en potentiell överraskning på nedsidan i KPI kan ge motvind för pundet. Framåtblickande väntas investerare också se till detaljhandeln för att se om den politiska osäkerheten har tyngt den inhemska efterfrågan", skrev Credit Agricole i en kommentar enligt Bloomberg News.

Den svenska kronan har tappat något under morgonen, men är ändå starkare mot såväl euro som dollar. Data på tisdagen visade att hushållens konsumtion steg med 2,3 procent i årstakt i november, ned från 3,0 procent i oktober.tisdag kl 10.50 (måndag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 9:4780 (9:4871) Statsobl 2y -0,32 (-0,32)
EUR/SEK 10:5505 (10:5536) Statsobl 10y 0,16 (0,17)
EUR/USD 1:1131 (1:1126) Ty obl 10y -0,17 (-0,16)
USD/JPY 110:05 (109:90) US obl 10y 1,84 (1,85)