Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-27 12:06:46

FASTATOR: AVSER BYTA MARKNADSPLATS TILL BÖRSENS HUVUDLISTA 2019STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i fastighetsbolaget Fastator har beslutat att inleda en process för att byta marknadsplats för bolagets aktier från First North till Stockholmsbörsens huvudmarknad. Noteringen beräknas enligt bolaget kunna ske under 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Fastator har nu, efter ett antal år av stark tillväxt, nått en storlek där bolaget bedöms vara moget för notering på börsens huvudlista. En notering på reglerad marknad skärper kraven på bolaget ytterligare och öppnar därmed upp för nya investerargrupper, exempelvis större institutioner både från Sverige och från utlandet. Det är vår övertygelse att detta skapar bättre förutsättningar för omvärdering av substansrabatten samt förbättrad likviditet i aktien", uppger Fastators styrelseordförande Björn Rosengren som tidigare har varit svensk näringsminister och därefter var rådgivare inom Kinnevikssfären.

Fastators aktie har handlats på Nasdaq First North sedan 2015.

"En flytt till börsens huvudlista är något som tydligt kommer gynna våra möjligheter att skapa värde för våra aktieägare och portföljbolag", tillägger Fastators vd Joachim Kuylenstierna.

Fastator inleder nu en så kallad pre-IPO-process med PWC för att genomlysa och förbereda bolaget inför den formella granskningen som i ett senare skede kommer att utföras av en av börsen utsedd börsrevisor.