Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-29 08:44:40

SBB: FÖRVALTNINGSRESULTAT ÖKADE 1 KV TROTS KOSTNAD LÖSTA LÅNSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter under det första kvartalet uppgick till 429 miljoner kronor (390) och förvaltningsresultatet blev 106 miljoner kronor (73).

Det framgår av delårsrapporten på måndagen.

I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om 25 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 349 miljoner kronor (151). Värdeförändringarna på fastigheter var 236 miljoner kronor under årets första kvartal (72).

Nettoresultatet summerade till 216 miljoner kronor i kvartalet (113), efter avdrag för uppskjuten skatt om 116 miljoner kronor (29) och aktuell skatt om 17 miljoner kronor (9). Per stamaktie var det första kvartalets resultat 0:20 kronor (0:19).