Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-30 09:00:43

FASTATOR: HANDELSSTOPP PGA SAMMANLÄGGNING AV AKTIERSTOCKHOLM (Direkt) Handeln i fastighetsbolaget Fastator, listat på First North, stoppades inför tisdagens börsöppning.

Det framgår av ett börsmeddelande.

Handelsstoppet utfärdades mot bakgrund av ett pressmeddelande på måndagen där Fastator aviserade avsikten att lägga samman sina A- och B-aktier till stamaktier, med början den 29 maj.

Från den 31 maj kommer Fastators aktier till följd av sammanläggningen att handlas under en ny så kallad Isin-kod och med ett nytt kortnamn, FASTATOR i stället för hittillsvarande ABFAST.

Förändringen medför enligt Nasdaq att transaktioner den 30 maj inte kan avvecklas i Euroclearsystemet, men handeln kommer att återupptas i morgon onsdag (31 maj) klockan 9.00.