Stockholm 16:22
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-11-17 18:36:29

BONZUN: EBITA-RESULTATET BLEV -1,1 MLN KR 3 KV (-1,4)



STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonzun, som är verksamt inom patientstöd på ett antal områden, redovisar ett ebita-resultat på -1,1 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (-1,4).

Omsättningen landade på 0,2 miljoner kronor (0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 miljon kronor med likvida medel om nästan 0,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.