Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-01 10:46:26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentB-aktie
InnehavareJohan Ljungberg
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-07-31
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 621 864
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 963 464
Andel
 - aktier9,24063 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter16,27592 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116,27592 % 1 621 864
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16,27592 % 1 621 864
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTagehus Holding AB
 - antal rösträtter5 963 464
 - andel av rösträtter16,27592 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 963 464
 - andel av rösträtter16,27592 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Ljungberg
 - telefon0739605887
 - mejljohan.ljungberg@tagehus.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML