Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-07 09:35:38

NFO DRIVES: FÖRBÄTTRAD FAKTURERING OCH RESULTAT 9 MÅNSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgets NFO Drives rapporterar en fakturering om 19 miljoner kronor för delårsperioden januari-september, en förbättring med drygt 3 miljoner kronor mot föregående år.

Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 0,9 miljoner kronor (-1,4) och resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,7 miljoner (-1,6).

"Bolaget har ökat försäljningen av sina produkter med cirka 16 procent i jämförelse med samma period 2016. Bolagets kostnadsbesparingar börjar ge rejäl effekt, övriga externa kostnader samt personalkostnader har minskat med 30 procent jämfört samma period 2016", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Under fjärde kvartalet kommer NFO Drives att börja leverera små serier av den tredje generationen frekvensomriktare.

"Bolaget upplever en god efterfrågan och våra marknads- och säljinsatser börjar ge resultat i ökad offertstock", heter det.