Stockholm 09:21
0,00% Idag
+19,88% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-08 06:00:49

RÄNTOR/VALUTOR: SMÅ RÖRELSER EFTER FED-PROTOKOLLSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA-räntorna rörde sig knappt efter svensk stängning i går och dollarn var stabil mot yenen. Oljepriserna sjönk efter en oväntad och kraftig uppgång i bensinlagren.

Protokollet från Federal Reserves räntemöte i mars visade att centralbanken sannolikt kommer att förbli duvaktig under en utdragen period.

Av protokollet framgick att det sannolikt kommer att dröja ett tag innan ytterligare framsteg mot Fed-kommitténs sysselsättnings- och inflationsmål uppnås och tillgångsköpen kommer att fortsätta i åtminstone den nuvarande takten till dess att målen uppfyllts.

Majoriteten av ledamöter ansåg att risken för oväntat hög inflation var ungefär lika stor som risken för oväntat låg inflation framgent och därmed tycktes riskbilden vara "balanserad", enligt protokollet.

Ledamöterna konstaterade att obligationsköpen på 120 miljarder dollar i månaden "ger stort stöd till ekonomin" men belyser samtidigt den höga osäkerheten och de fortsatta riskerna kopplade till pandemin.

Vidare visade protokollet att Fed-ledamöterna var optimistiska i sina övergripande ekonomiska utsikter samtidigt som det uppstått en mer delad bild gällande återhämtningstakten framgent.

Enligt en rundringning som Reuters gjort skulle Vita huset och amerikanska företag kunna komma överens om en höjning av bolagsskatten till 25 procent. President Joe Biden har sagt att han vill höja den till 28 procent, men att han är öppen för kompromisser.

Däremot ser Joe Bidens förhoppning om att förändra senatens regler om så kallad "filibustering" ut att stöta på patrull efter att demokratiske senatorn Joe Manchin meddelat att han inte under några omständigheter vill slopa denna möjlighet. Han kallade regeln som kräver 60 röster för den mesta av lagstiftningen för ett "kritiskt verktyg" för att skydda mindre folkrika delstaters intressen, som West Virginia som han representerar, rapporterar Bloomberg News.

Tidigt på torsdagsmorgonen är den amerikanska tioårsräntan 1 punkt upp till 1,67 procent, jämfört med gårdagens svenska stängningsnoteringar.

I eftermiddag publiceras veckostatistiken över antalet nya arbetslösa och i kväll, klockan 18 svensk tid, talar Fed-chefen Jerome Powell vid IMF-debatt om den globala ekonomin.

Före dess, klockan 16.15, håller IMFC pressträff med Kristalina Georgieva och Magdalena Andersson.

Asiatiska börser är blandade på torsdagen, japanska räntor ligger stilla och yenen likaså mot dollarn.

Sydkorea rapporterar enligt Reuters en uppgång i antalet smittade av covid-19 och fler restriktioner väntas i landet.

Antalet nya fall som rapporterades på torsdagen var 700, den högsta dagliga siffran sedan i början av januari och premiärministern upprepade varningar om att nya regler för social distansering sannolikt kommer att behövas.

Och Nya Zeeland stoppar inresor från Indien på grund av den stora smittspridningen där.

Den japanska bytesbalansen visade ett överskott på icke säsongsjusterade 2.916,9 miljarder yen i februari, jämfört med ett överskott på reviderade 644,4 miljarder yen föregående månad (646,8).

Analytiker hade här väntat sig ett överskott på 1.966 miljarder yen, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Enligt Bloomberg News sålde globala fonder för första gången på två år kinesiska statsobligationer i mars eftersom deras avkastningspremie mot amerikanska statspapper minskat och regeringen har annonserat planer på fler emissioner.

På valutamarknaden handlas dollarn nu kring 109:75 mot yenen, samtidigt har euron tappat något till 1:187 mot dollarn från 1:19.

Kronan är 2 öre svagare mot dollarn och stabil mot euron.

På torsdagens europeiska makroagenda hittar vi bland annat tyska industriorder och maskinorder från VDMA samt från euroområdet PPI och husprisindex.

Hemmavid publicerar SCB hushållens konsumtion, industriorder, produktionsvärdeindex samt BNP-indikator.

Dessutom deltar vice Riksbankschef Martin Flodén efter lunch vid ett webinarie hos SHB om penningpolitiken.torsdag kl 6.00 (onsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:6237 (8:6034) EUR/USD 1:1870 (1:1898)
EUR/SEK 10:2365 (10:2383) USD/JPY 109:74 (109:72)
Jp obl 2 -0,12 (-0,12) Jp obl 10 0,10 (0,10)
Ty obl 2 -0,70 (-0,70) Ty obl 10 -0,32 (-0,31)
US obl 2 0,16 (0,16) US obl 10 1,67 (1,66)