Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-04 15:30:00

Kommuniké från extra bolagsstämman i Rottneros AB (publ) den 4 november 2019

Vid extra bolagsstämman i Rottneros AB (publ) fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om en extra utdelning om 70 öre per aktie.


Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra utdelning om 70 öre per aktie. Den extra utdelningen motsvarar ett belopp om sammanlagt 106 800 347,50 kronor. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 4 november 2019. Som avstämningsdag för den extra utdelningen fastställdes onsdagen den 6 november 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna måndagen den 11 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46  (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15.30 CET.

 


Rottneros AB (publ) 

Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com


Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.


Attached html: HTML