Stockholm 13:09
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-03 09:36:19

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm

Nasdaq Stockholm AB har meddelat Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") att Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Frist North i Stockholm ("Nasdaq First North") har blivit godkänd. I samråd i Nordic Growth Market ("NGM") har Bolagets beslutat att sista dag för handel på NGM är den 24 juli 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 juli 2019. Aktieägare i Seafire kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.


Seafire har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 3 juli 2019. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Seafires aktier på NGM handlas under kortnamnet SEA MTF och kommer vid notering på Nasdaq First North att handlas under kortnamnet SEAF.

Eminova Partners AB har agerat rådgivare till Seafire i samband med listbytet. Bird & Bird Advokat KB har agerat Bolagets legala rådgivare. Eminova Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 707 495 659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning 2018 på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF