Stockholm 10:14
-0,57% Idag
+14,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-12 08:15:01

TargetEveryone gör inbrytning på den amerikanska marknaden


TARGETEVERYONE GÖR INBRYTNING PÅ DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

TargetEveryones licenstagare i USA, TargetEveryone Inc, har tecknat ett distributionsavtal med Vendasta. Avtalet ger en icke-exklusiv rätt att sälja och marknadsföra TargetEveryone-tjänsten i USA och Canada via en marknadsplats för digitala produkter på www.vendasta.com. Vendasta erbjuder reklam- och mediabyråer digitala verktyg som ökar marginalerna och samtidigt förbättrar kundnyttan. Bolaget har över 1 200 reklam- och mediabyråer som kunder och i kombination med deras 16 000 säljare levererar dessa tjänster till hundratusentals små och medelstora bolag. Vendesta har över 240 anställda i USA och Canada.

"Vi är väldigt nöjda med att ett så framgångsrikt företag på den mycket konkurrensutsatta amerikanska marknaden ser fördelarna med TargetEveryone-tjänsten. Vendasta är den ideala första partnern till oss i Nordamerika då de vänder sig till reklam- och mediabyråer som har små och medelstora företag som kunder, vilka båda tillhör TargetEveryones primära målgrupper", säger Björn Forslund, CEO på TargetEveryone.   

Parterna kommer sätta igång med integrationsarbetet på en gång för att kunna lansera TargetEveryones tjänster på Vendastas plattform någon gång under våren/sommaren 2018.

Stockholm 2018-04-12

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl 08.15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-04-12.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML