Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-16 09:06:20

COMBIGENE: KANDIDAT HAR AVSEDD ANTI-EPILEPTISK EFFEKT I STUDIESTOCKHOLM (Direkt) Combigene har erhållit preliminära data från den dosresponsstudie som bolaget har genomfört i samarbete med Pharmaseed. Denna visar att Combigenes läkemedelskandidat har avsedd dosberoende anti-epileptisk effekt i en modell för temporallobsepilepsi.

Slutrapporten beräknas vara klar innan mars månads utgång.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Nästa steg på vägen av den prekliniska utvecklingen är den långtidsstudie (cirka 9-12 månader) som vi har för avsikt att påbörja under andra kvartalet", säger vd Jan Nilsson.