Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-13 16:17:40

STÅL: TULLAR ALLVARLIGT, EJ KATASTROF - FAGERSTA STAINLESS-VDSTOCKHOLM (Direkt) Amerikanska ståltullar vore "allvarligt men ingen katastrof" för Fagersta Stainless, som tillverkar rostfri ståltråd och hälftenägs av Sandvik och Outokumpu i ett samriskbolag.

Det säger dess vd Johan Wiklund - tidigare Sandvikmellanchef - till Fagersta-Posten i en intervju som publicerades på måndagskvällen. Bolaget är avsevärt mindre än Sandvik och brukar inte nämnas i koncernsammanhang.

"Cirka 10 procent av vår produktion säljs på den amerikanska marknaden, det är allvarligt men ingen katastrof", säger han till tidningen om tullarnas effekt.

Bolagets omsättning uppgick till cirka 1,6 miljarder kronor och stålproduktionen till 52.000 ton år 2017 enligt Fagersta-Posten.

Av Sandviks årsredovisning för 2016 (den för 2017 är inte publicerad än) framgår att omsättningen i Fagersta Stainless var 1,2 miljarder kronor 2016, och resultatet 28.000 kronor, det vill säga marginellt i ett Sandvikperspektiv.

Något resultat meddelar Fagersta Stainless inte via sin lokaltidning, och Sandvik hälsar till Nyhetsbyrån Direkt att detta offentliggörs först i koncernens årsredovisning på fredag. Resultatet påverkar SMT-divisionen i form av andel från intressebolags resultat, heter det från Sandviks kommunikationsstab.

Johan Wiklund till Fagersta-Posten igen:

"Det man vill göra nu är att, tillsammans med kunder, söka undantag från tullarna. Det kan man göra från den 18 mars. Tullarna börja gälla 23 mars och det är lite kort framförhållning."

Beviljas inte sådana undantag väntar prishöjningar med 25 procent och risk för volym-, kund- och marknandsandelsminskningar enligt vd:n. När USA för 15 år sedan tillämpade ståltullar sade Fagersta Stainless dåvarande vd att man tappade 40 procent av sina USA-kunder.

Främst är det dock inte kundtapp i USA som oroar, utan vad tullarna i förlängningen kan betyda för bolagets europeiska hemmamarknad om denna översvämmas av stål från exempelvis Asien som annars skulle ha gått till USA.

"Då kan det bli väldigt tufft på den europeiska marknaden", säger Johan Wiklund.

Sandvik själva har betecknat tulleffekterna som relativt små för koncernen:

"Det som vi säljer i USA, högförädlade stålprodukter och stållegeringar, står för ungefär 4 procent av hela koncernens omsättning, så vi påverkas mindre än vad många kanske tror. Det är en fråga för vårt minsta affärsområde, SMT, som i sin tur har 75 procent av sin tillverkning och förädling i USA", sade presschefen Martin Blomgren till Dagens Industri den 9 mars.