Stockholm 17:30
-0,20% Idag
+13,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-13 16:23:41

Compare-IT får bidrag inför satsning på den danska marknaden

Compare-IT har ansökt och fått beviljat internationaliseringscheckar på 250 tkr. Bidraget kommer att användas för att förbereda och genomföra en satsning på den danska marknaden.


Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering och ska bidra till att företaget kan nå en ny marknad. Checkarna kommer att användas till att köpa extern kompetens för kartläggning av den danska marknaden samt anpassning av produkt och underlag inför bearbetningen.

Totala projektkostnader beräknas till 500 tkr, varav egenfinansiering uppgår till hälften d v s 250 tkr.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                                

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018. 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF