Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-14 08:45:00

Delårsrapport Q2

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:
  • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)
  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

  • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier


Januari - juni 2017

Januari - juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016:
  • Nettoomsättning: KSEK 6 627 (KSEK 3 469)

  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 60  (KSEK - 778)

 
  • Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,01)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:
  • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)

  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

  • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF