Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-01 08:17:24

OASMIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -25,1 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -25,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-41,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:14 kronor (-0:38).

Rörelseresultatet blev -22,1 miljoner kronor (-35,9).

Nettoomsättningen uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,1).