Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-28 16:34:28

RECYCTEC: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CA 5 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Recyctec, vars aktie handlas på Aktietorget, har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 5 miljoner kronor riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare, i linje med vad bolaget flaggade för nyligen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I fredags meddelade bolaget att styrelsen hade för avsikt att inom kort besluta om en riktad emission av aktier med en emissionslikvid om högst 5 miljoner kronor.

Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 15 december.

"Recyctec avser att använda likviden från nyemissionen till att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov för att med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen. Bolaget kommer att fortsätta med fullt fokus på försäljning och anskaffning av glykol", heter det.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0:55 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erläggs innan den 6 december 2017 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0:50 kronor per aktie. Syftet med denna rabatt är att skyndsamt få in kapital.