Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-21 07:49:07

SBB: KÖPER 14 SAMHÄLLSFASTIGHETER FÖR 1,2 MDR KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) köper 14 fastigheter inom segmentet samhällsfastigheter från Hemsö, lokaliserade i Stockholm och Västra Götaland, för cirka 1,2 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen återfinns till 60 procent i Stockholm och hyresintäkterna generas till 94 procent från verksamheter som finansieras av offentliga medel varav 61 procent kommer direkt från stat, landsting eller kommun med tyngdpunkt på vård och utbildningslokaler.

Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är 6,8 år och hyresintäkten 79,7 miljoner kronor. SBB tillträder fastigheterna 27 maj 2019.