Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-21 16:16:27

K2A: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 1,4 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K2A s hyresintäkter uppgick till 36,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (26,9).

Driftöverskottet uppgick till 24,7 miljoner kronor (19,8) och förvaltningsresultatet blev 1,4 miljoner (7,9). Resultatet belastades med 2,9 miljoner kronor från noteringen av bolagets stamaktier.

Kvartalets värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 29,1 miljoner kronor (26,7).

Efter skatt summerade K2A:s resultat till 22,1 miljoner kronor (37,7) och per stamaktie till 1:14 kronor (2:75).