Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-01-30 16:14:00

PALLAS GROUP: VILL LÄMNA FIRST NORTH, MEN FÅR INTESTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen och de större aktieägarna i rederibolaget Pallas vill avnotera aktien från First North, men det tillåter inte marknadsplatsoperatören Nasdaq, åtminstone inte enligt bolaget.

Bakgrunden är att Pallas i slutet av sommaren 2016 beslutade att skicka in en ansökan om avnotering på grund av den "mycket begränsade" omsättningen i aktien i kombination med kostnaderna förknippade med att vara listad på First North.

Men Nasdaq vill inte godkänna en avnotering utan att ärendet har behandlats av Aktiemarknadsnämnden och Pallas tror inte att nämnden skulle säga att bolagets skäl är i linje med god sed.

"Detta anser styrelsen givetvis vara olyckligt. Av naturliga skäl kan styrelsen mot bakgrund av Nasdaqs besked inte lämna uppgift om sista handelsdag så som tidigare utlovats", skriver Pallas i ett pressmeddelande.

Bolaget ser nu två vägar framåt:

"De alternativ som diskuteras är att (i) dra tillbaka ansökan om avnotering, eller (ii) initiera en avnoteringsprocess i linje med god sed på aktiemarknaden. Sådan avnoteringsprocess kan innebära ett listbyte".

Pallas har drygt 1.000 aktieägare enligt ägardatatjänsten Holdings. Smart Energy äger nästan 19 procent av aktierna och kontrollerar drygt 50 procent av rösterna. Marknadsvärdet är knappt 5 miljoner.