Stockholm 16:52
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-14 09:06:21

ISR: MINSKAD FÖRLUST 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) ISR, listat på First North, hade ett rörelseresultat på -4,9 miljoner kronor (-5,4) under fjärde kvartalet.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Balansomslutningen den 31 december 2017 uppgick till 17,1 miljoner kronor (38,8). Koncernens egna kapital uppgick till 14,9 miljoner kronor (36,2) och likvida medel till 15,6 miljoner kronor (37,4).

Kvartalets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan, heter det.

ISR:s strategi inom hiv-området har nu implementerats och innebär satsningar på ett par mindre fas 2a-studier samt fortsatt arbete att hitta en partner och lämpligt geografiskt område för den tidigare planerade Sydafrikastudien fas 2b/3.

ISR sjösatte under det fjärde kvartalet en första fas i ett kliniskt prövningsprogram med fokus på latent hiv-infektion och behandling av kroppens virusreservoarer. Studien kommer att starta under första kvartalet 2018.

Det prekliniska forsknings- och utvecklingsarbetet med framtagandet av nya och unika samt mer specifika immunstimulerande läkemedelskandidater har resulterat i identifieringen av ett antal molekyler som nu kommer att testas för att kunna ges till människa i de första faserna av kliniska prövningsprogram för bland annat TBC och cancer.

Cancerindikationer ligger inte primärt i ISR:s affärsfokus varför bolaget kommer att söka partnerskap alternativt undersöka andra affärsmöjligheter för det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet, skriver IRS.