Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-06-25 08:48:29

ELECTRA: FORTSATT OMSÄTTNINGSTILLVÄXT INOM HEMELEKTRONIKSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, uppger att den "fina" omsättningsutveckling som bolaget informerade om i delårsrapporten efter årets första kvartal fortsätter.

"En summering till och med halva juni påvisar en tillväxttakt på 8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Tillväxten drivs av varuområdena IT, Telekom och TV", skriver Electra i ett pressmeddelande.

Utfallet är bättre än vad bolaget hade räknat med.

"Med beaktande av de förutsättningar pandemin ger; att e-handeln växer som en konsekvens av den och all den osäkerhet som sjukdomen medför generellt i samhället, hade vi räknat med att vi skulle få vår beskärda del av osäkerheten i form av en minskad handel. Att istället kunna kommunicera en ökande tillväxt känns mycket bra", säger Anneli Sjöstedt som är vd för Electra.

"Vi ser att våra e-handelskunder har en god efterfrågan och är samtidigt mycket nöjda med att våra kedjekoncept visar en omsättningsökning trots att antalet fysiska besök i butikerna är lägre", fortsätter hon.