Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-05-29 09:42:42

NORDKOM: SER EJ UT ATT BLI TILLÄGGSKÖPESKILLING FÖR OTTOBONO


STOCKHOLM (Direkt) Kommunikationsbolaget Nordkom, som handlas på First North, har haft ett första kvartal som präglats av avyttringen av verksamheten Ottoboni där det inte ser ut att bli någon tilläggsköpeskilling.
Det framgår av delårsrapporten.
När budet på Ottoboni meddelades sades att köpeskillingen skulle uppgå till maximalt 93 miljoner kronor, varav 68,2 på kassa- och skuldfri basis som har erlagts genom kontant betalning och 24,8 miljoner kronor i möjlig tilläggsköpeskilling kopplad till Ottobonis resultat för 2015.
"Gällande tilläggsköpeskillingen ska Nordkom enligt köpeavtal erhålla kvartalsrapporter från Nordic Morning som visar på Ottobonis utfall. Baserat på enbart utfallet i första kvartalet ser Nordkom inte att någon tilläggsköpeskilling kommer att falla ut", heter det.
Förutom Ottoboni-försäljningen som tagit mycket resurser i anspråk, har Nordkom fått en ny finanschef, vilket ökat kostnaderna tillfälligt. Efter Ottoboni-affären har Nordkom affärsområdeproduktionsbyrån Done kvar.
"I och med utgången av mars ser jag nu att vi kan fokusera på mer verksamhetsnära frågor och realisera den plan som Done lagt fram", skriver vd Henrik Andreasson.