Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-13 07:00:00

Clas Ohlson ökar försäljningen i september 2017

Försäljningen i september ökar med 5 procent till 640 Mkr (610). I lokala valutor ökar försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 4 procent.


Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
13 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 220.

Försäljningen i september fördelar sig enligt följande:

+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
|Länder,|September|September|Procentuell förändring|Procentuell förändring,|
|Mkr |2017/18 |2016/17 | |lokal valuta |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
|Sverige|289 |274 |6 |6 |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
|Norge |251 |237 |6 |8 |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
|Finland|78 |70 |11 |12 |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
|Utanför|22 |28 |-22 |-19 |
|Norden*| | | | |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+
| |640 |610 |5 |6 |
+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (maj till september 2017) ökade med 2 procent till 3 094 Mkr (3 039). I lokala valutor ökade försäljningen med
1 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 klockan 07:00.Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF