Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 14:58:28

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 Aktie
InnehavareRuby Berner
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 543 336
 - direkt innehavda rösträtter1 543 336
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,2 %
 - direkt innehavda rösträtter8,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,2 % 1 543 336
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,2 % 1 543 336
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnTorbjörn Gustafsson
 - telefon0701866986
 - mejltorbjorn.gustafsson@christianberner.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML