Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-17 09:49:30

LIVIHOP: ÖKAD OMSÄTTNING, LÄGRE RESULTAT 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Assistansbolaget Livihop ökade omsättningen med 9,5 procent under fjärde kvartalet, till 151 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet för perioden uppgick till -3,6 miljoner kronor (-1,3). Resultat före skatt blev -21,1 miljoner kronor (-5,7) och resultat per aktie uppgick till -2:28 kronor (-0:77).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -21,5 miljoner kronor (-2,7) och -7,6 miljoner kronor (-12,7) efter förändringar av rörelsekapital.

I början av 2020 lade Livihop tillfälligt om strategin och att istället för förvärv fokusera på organisk tillväxt och strategiska rekryteringar. Bolaget har etablerat flera nya lokalkontor samt utökat personalstyrkan väsentligt. De nya etableringar och nyrekryteringar belastar resultatet med cirka 3 miljoner kronor.

Den överenskommelse Livihop meddelade att det nått med de tidigare ägarna av Trea Assistans gör att bolaget lämnar affärsområdet Hemtjänst. Den resultatmässiga effekten av avyttringen uppgår till cirka 23 miljoner kronor.

I slutet av det tredje kvartalet inledde Livihop ett besparingsprogram som slutfördes i slutet av 2020. Bolaget når en årlig besparingseffekt på drygt 10 miljoner kronor och tar kostnader på cirka 8 miljoner kronor som belastar resultatet, merparten under sista kvartalet.

Covid och andra yttre omständigheter har påverkat Livihop.

"Inom Personlig assistans har vi noterat en generell trögrörlighet som lättade upp lite efter sommaren men för att sen under andra vågen stanna upp", heter det.

Den avmattning som noterades i slutet av 2019 inom affärsområdet Boenden har även kännetecknat 2020, en effekt av att kommuner har fått ökade besparingskrav.

"Pandemin har på olika sätt påverkat socialtjänsternas sätt att arbeta vilket även här har inneburit en viss trögrörlighet. Samtidigt vet vi om att fler och fler far illa under dessa omständigheter och att det finns ett stort uppdämt behov av placeringar från socialtjänster i Sveriges kommuner och vi som är en aktör med bred kompetens har goda möjligheter att hjälpa dessa individer", skriver Livihop.