Stockholm 17:30
-0,73% Idag
+6,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 09:05:46

NILSSON SPECIAL VEHICLES: TYNGS AV FORTSATTA PRODUKTIONSPROBLEMSTOCKHOLM (Direkt) Nilsson Special Vehicles har haft ett tufft tredje kvartal finansiellt och ebitda-resultatet blev en förlust på 4,2 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 2,5 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

"Vi har emellertid betydligt fler bilar i orderingången och orderstocken, vilket visar att vi kommer att ha fortsatt hög aktivitet gällande produktion framgent", heter det.

Orderstocken för perioden januari-september uppgick till 137 bilar (86).

"Att orderstocken är så stor beror delvis på att intresset för våra produkter är omfattande, men visar också att vi fortfarande har vissa problem med tillverkningen", heter det.

Nilsson Special Vehicles planerade för att öka takten för ambulansproduktionen under hösten men har fortfarande problem att få ner sina tillverkningstider. Bolaget har även fått lägga ner extra timmar på de nya modellernas "barnsjukdomar".

"En bidragande orsak är också ständiga konstruktionsförändringar som vi har tvingats att genomföra vilket medfört att vi inte har kunnat optimera våra processflöden", säger tillförordnad vd Fredrik Nilsson i rapporten.