Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-15 17:00:02

TargetEveryone slutför avyttringen av ViaNett AS till Link Mobilty Group ASA

TargetEveryone har idag fullföljt försäljningen av det norska dotterbolaget ViaNett AS i enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande per 24 maj 2017.


TARGETEVERYONE SLUTFÖR AVYTTRINGEN AV VIANETT AS TILL LINK MOBILTY GROUP ASA

TargetEveryone har idag fullföljt försäljningen av det norska dotterbolaget ViaNett AS i enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande per 24 maj 2017.

TargetEveryone säljer 99,88 % av innehavet i ViaNett till norska Link Mobility. Försäljningspriset uppgår till 87,18 MNOK (100%) och motsvarar ett förväntat EBITDA för 2017 på 15,85 MNOK multiplicerat med en faktor 5,5.

Köpeskillingen består av en tredjedel i kontanter, en tredjedel i form av 230 318 stycken aktier i Link Mobility Group samt en tredjedel som en säljarrevers.

Aktien i Link Mobility handlas på norska Oslobörsen.

Stockholm 2017-08-15

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO TargetEveryone, bjorn@targeteveryone.com +47 484 83 838

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2017-08-15.pdf

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl 17.00.

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Lisabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML