Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-25 15:09:05

SPECTRUM ONE: VD HAR KÖPT 8 MLN BTU:ER FÖR 12 MLN KR (NY)(Tillägg: kommentar från vd och tillägg från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spectrum Ones vd Hosni Teque-Omeirat har köpt 8 miljoner BTU:er (betald tecknad unit, reds anm) i bolaget för 1:50 kronor per BTU.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen, som därmed totalt är värd 12 miljoner kronor, skedde utanför handelsplats.

Hosni Teque-Omeirat uppger för Nyhetsbyrån Direkt att köpet av BTU:erna är ett resultat av en emission som Spectrum One nyligen gjorde.

BTU:erna ger rätt till en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption (TO4) med rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för 6:00 kronor per aktie i maj 2022.

Om Hosni Teque-Omeirat tecknar sina optioner om ett år, vilket han avser att göra, innebär det att han mer än trefaldigar sitt aktieinnehav i bolaget, uppger han för Nyhetsbyrån Direkt.

Inräknat tidigare BTU:er uppgår Hosni Teque-Omeirats innehav, före dagens affär, till cirka 7,5 miljoner aktier.

Dagens BTU-köp ger 8 miljoner aktier och teckningsoption med rätt att teckna ytterligare 8 miljoner aktier i maj 2022.