Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-03-16 07:37:11

EPISURF MEDICAL: EMISSION TECKNAD TILL 92%, TILLFÖR 110 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Utfallet av Episurf Medicals företrädesemission visar på en teckning till 92 procent. Därmed tillförs 110 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet innebär att emissionsgarantierna inte behöver tas i anspråk.

Knappt 85 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter.