Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-25 16:23:46

RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR UPP, STORT STIMULANSPAKET I USASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Onsdagen fick en bra start i spåren av USA-stimulanser men avslutade mer blandat. Europaräntorna steg med tyska räntor 3-4 punkter högre. USA-räntorna sjönk däremot i längre löptider, medan dollarn tappade något mot euron. Börserna visade fortsatt stora slag.

Coronakrisen och dess hantering står fortsatt i fokus.

"Detta är ett hälsoproblem och det måste vara den primära sak som marknaden känner att man tagit itu med, vilket innebär att smittspridningen toppat och att vi får en känsla av skadan av nedstängningarna. Utan det så är det svår för marknaderna att bedöma nedsidan", sade Hani Redha på Pinebridge Investments enligt Wall Street Journal.

Senatens majoritets- och minoritetsledare Mitch McConnell och Chuck Schumer bekräftade att de kommit överens om ett stimulanspaket om cirka 2.000 miljarder dollar. Förslaget väntades röstas igenom i senaten på onsdagen, medan det var mer oklart om representanthuset, som inte är samlat nu.

Bland delarna finns direkt stöd till enskilda individer om 1.200 dollar (totalt 300 miljarder dollar), stöd till småföretag på 350 miljarder, ökat arbetslöshetsstöd på 200 miljarder, hälsovård 100 och lokala regeringar på 150 miljarder dollar.

Det innehåller också stöd till större företag på 500 miljarder dollar, vilket varit en kontroversiell del men där parterna nu är överens.

Capital Economics noterade att USA-stimulanserna uppgår till 10 procent av BNP, vilket är mer än dubbelt än vad Obama-administrationen sjösatte 2009, och det mesta går också ut i ekonomin inom bara några månader. Hälften utgör en permanent överföring till hushållen och företagen, vilket ger en omedelbar stimulans på efterfrågan på cirka 5 procent av BNP.

Genom att begränsa antalet livskraftiga företag som går i konkurs, och därmed antalet permanenta jobbförluster, så bör de stimulansåtgärder som Federal Reserve och kongressen vidtagit hjälpa till att stötta en återhämtning när viruset är under kontroll.

"Det finns inga skäl att tro att kongressen nu kommer att sitta på sina händer. Finanspolitiska stimulanser kan lätt utökas än mer de kommande månaderna då de ekonomiska skadorna blir tydligare", skrev Capital Economics.

Även Japan överväger ett stimulanspaket om cirka 10 procent av BNP, inklusive kontantutbetalningar till hushållen.

I Europa ökar trycket inom eurogruppen att ge ut gemensamma obligationer för att underlätta för enskilda utsatta länder, "coronaobligationer". Saken diskuterades på tisdagens telekonferens och ECB-chefen Christine Lagarde och ett antal länder uppges vara för, medan bland annat Tyskland håller emot.

En mer närtid väg är att använda räddningsfonden ESM och kreditlinor därifrån.

Sentimentsdata är av intresse nu, men också väntat att det faller som en sten så avtrycket på marknaderna blir inte särskilt stort.

Det definitiva tyska IFO-indexet för mars sjönk till 86,1 från 96,0 föregående månad. Det var lite lägre än det preliminära utfallet (till och med 18 mars) på 87,7.

Nulägesindex sjönk till 93,0 från 99,0 (prel 93,8) medan framåtblickande indexet sjönk till 79,7 från 93,1 (prel 82,0).

IFO noterade att nedgången i tjänstesektorn är den kraftigaste någonsin, och den tyska ekonomin går in i en allvarlig recession under minst två kvartal. BNP i år väntas minska 5-20 procent, allt beroende på hur länge nedstängningen varar, enligt IFO.

Carsten Brzeski på ING noterade att den historiska nedgången i index är en illustration av allvaret i stilleståndet.

"Mars IFO-index, liksom andra sentimentsindikatorer, är inget annat än en blixtbelysning, som ger viss uppfattning om storleken på nedgången utan att förmå ge hela bilden", sade han enligt Dow Jones.

Under finanskrisen sjönk IFO-index till som lägst 80,7 i december 2008. Ekonomin krympte fyra kvartal i rad med en total förlust på 7 procent. En sådan nedgång skulle nu kunna ske under ett, eller till och med två, kvartal, enligt ING.

På tisdagen visade tyska tjänste-PMI en nedgång till 34,5 från 52,5, medan industri-PMI sjönk till 45,7 från 48,0.

Utfallsdata för början på året har hamnat i skymundan men onsdagen bjöd på en del. I USA ökade order varaktiga varor med 1,2 procent i februari från månaden före. Order för transport steg 4,6 procent och exklusive denna kategori minskade orderingången 0,6 procent.

I Storbritannien sjönk inflationstakten till 1,7 procent i februari från 1,8 procent i januari. I Sverige sjönk producentpriserna 1,2 procent i årstakt i februari, ned från -0,4 procent i januari. Prisindex för inhemska konsumtionsvaror steg 4,6 procent i årstakt, upp från 3,7 procent i januari.

Svenska räntor var svagt upp i längre löptider, medan kronan stärktes lite mot dollarn men gick sidledes mot euron.

Något mer samlade konjunkturbedömningar börjar nu att komma även för Sverige. SEB spår -2,7 procent för svensk BNP i år, KI cirka -3 procent och på onsdagen kom Swedbank med en ny prognos på -4,2 procent.

Trots omfattande finanspolitiska stimulanser om 100 miljarder kronor och en topp i virusspridningen relativt snart så att folk kan börja återgå till ett någorlunda normalt liv spås arbetslösheten stiga till 10 procent i sommar.

Osäkerheten är stor men riskerna ligger ändå i huvudsak på nedsidan. I ett scenario där det tar längre tid med återhämtningen från den kraftiga chocken, med försiktiga hushåll och företag som håller igen, antas global BNP minska med 5 procent i år. Sveriges BNP minskar då 8 procent och arbetslösheten stiger till 12 procent, enligt Swedbank.