Stockholm 14:20
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-11 11:24:33

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden

Hyresintäkterna under H1'19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen av lån om 123 mkr. Dessa kostnader bidrar till en sjunkande finansieringskostnad och ett stärkt yieldgap. Även EPRA-NAV ökar kraftigt och uppgår till 12,69 kr per aktie. Justerat för engångsposterna relaterade till refinansieringen uppgick EPRA-NAV till 12,85 kr per aktie. Den främsta orsaken till den starka resultatutvecklingen är det skifte som skett i portföljen där DNBs huvudkontor såldes för ca 5 000 mkr på en yied kring 4%, vilket möjliggjort investeringar om ca 7 400 mkr under kvartalet. De fastigheter som förvärvats har haft högre direktavkastning än DNB fastigheten, vilket har bidragit till den kraftiga ökningen i förvaltningsresultat. Baserat på det höga transaktionstempot höjer vi våra NAV-estimat till 14 kr per aktie på helåret 2019. Vi anser att ett premium mot NAV är motiverat då SBB har som målsättning att leverera den starkaste substanstillväxten av de noterade fastighetsbolagen. Därmed justerar vi upp vårt motiverade värde till 16 per aktie vilket motiverar en fortsatt medelhög potentiell i aktien till en låg risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20190711.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML