Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-30 11:09:18

SOLTECH: AKTIEN -7% EFTER KINAÅTGÄRDER OCH TESLAKONKURRENSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kina justerar prismekanismen för elnätshandlad solkraft till riktpriser mellan 0,40 och 0,55 yuan per kilowattimme. I princip innebär det en prissänkning på solkraftsproducerad elektricitet med 20 procent. Samtidigt sänks dock subventionerna för sektorn.

Svenska Soltech Energys aktie föll omkring 7 procent på Stockholmsbörsen under förmiddagen. Soltech har genom det med kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou samägda bolaget ASRE blivit en spelare på den kinesiska marknaden. Marknaden har det senaste året fallit tillbaka sedan kinesiska myndigheter undan för undan minskat subventionerna för solenergi.

Den statliga kinesiska åtgärden med prisminskning och subventionsminskningar görs för att möjliggöra "hälsosam och hållbar utveckling" samt för att säkra rättvis konkurrens i sektorn, framgår av en policyuppdatering från Kinas nationella kommission för utveckling och reform (NDRC).

Dessutom borgar den teknologiska utvecklingen inom sektorn för prissänkningen, menar NDRC, som kontrolleras av Kommunistpartiet, i praktiken den kinesiska regimen.

Prissänkningen kommer initieras 1 juli 2019 och kommissionen kommer delvis bekosta prissänkningen, heter det. NDRC uppmanar lokala administrativa organ att verka för utvecklingen av solkraftsindustrin.

Avvikelser i priser på kinesisk solkraft är dock att vänta, då solkraftsproducerad el konkurrerar med andra energislag.

Soltechs kursfall på tisdagsförmiddagen kan också sannolikt ha påverkats av nyheter rörande att Tesla, som är mer känt för elbilar, ska vara på väg att lansera en kampanj med kraftigt sänkta priser på bolagets solpaneler jämfört med konkurrenterna.