Stockholm 16:47
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 11:45:45

FrontOffice Nordics VD kommenterar delårsrapporten

Se bifogad video där VD Johan Lund kommenterar resultatet för det tredje kvartalet 2017.


För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 
Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i marknadens dolda guldkorn" 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF