Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-07 08:45:00

Merab Kokaias föreläsning "Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?" får mycket positivt mottagande

För en tid sedan höll professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, en föreläsning med titeln "Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?" Föreläsningen ägde rum på Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.


Föreläsningen var mycket uppskattad, vilket framgår av detta citat från Berit Magaard, ordförande för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

"Vi som arbetar för att förbättra epilepsivård får ofta höra att det är mycket komplicerat eftersom sjukdomen är så komplicerad. Det är ett stort, riskfyllt och dyrt arbete att utveckla nya mediciner. Då blir man glad när någon säger att genterapi kan bli ett genombrott för patienter hos vilka man kan lokalisera ett epileptiskt centrum i hjärnan. Glädjespridaren på Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm i november var Merab Kokaia, genforskare i Lund. Han tror att epilepsicentrum vid Lunds Universitetssjukhus och företaget CombiGene kan ha påbörjat kliniska prövningar om 3-5 år. Det ser vi fram emot. Framför allt alla som inte blir bättre av mediciner."

För CombiGene är denna feedback en fantastisk inspirationskälla att fortsätta arbetet att ta Bolagets läkemedelskandidat vidare till kliniska studier.


CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com


CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF