Stockholm 13:40
0,00% Idag
+16,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-03 21:22:52

QUARTIERS PROPERTIES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 25,5 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Quartiers Properties, som säljer lägenheter på spanska solkusten, har beslutat att genomföra en företrädesemission om 25,5 miljoner kronor genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9:15 kronor per aktie. Företrädesemissionen avser att finansiera investeringar relaterade till Boho Club.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 8 procent i förhållande till tisdagens stängningskurs för preferensaktien.

Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsrätt. 20 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny preferensaktie.

Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning av utestående kapital om cirka 5 procent.