Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-15 08:45:00

Electra Gruppen och Elon Group ingår kedjesamarbete


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2019-04-15

 

Electra Gruppen och Elon Group ingår varumärkessamarbete och bildar Nordens största
fackhandelskedja inom hemelektronik och vitvaror.

Electra och Elon går samman under ett gemensamt varumärke, Elon och Elon Ljud & Bild
och bildar Nordens största fackhandelskedja med fokus på hemelektronik och vitvaror.
Det nya samarbetsavtalet är skrivet på 10 år och medför inte några ägarförändringar
bolagen emellan. Nu samlas de två företagens styrkor inom hemelektronik och vitvaror
under varumärkena Elon och Elon Ljud & Bild och på nätet kommer parterna att verka
gemensamt under varumärket www.elon.se. Samarbetet innebär att närmare
100 Audio Video-butiker byter namn till Elon Ljud & Bild och de butiker som ingår i
kedjan Digital Butikerna kommer att erbjudas att ingå i det nya konceptet. Tillsammans
med Elons nuvarande butiker i Norge och Sverige innebär det att den nya kedjan kommer
att ha ett nätverk på över 500 butiker.

”Detta samarbete ligger helt rätt i tiden med tanke på utvecklingen inom handeln. Vi kommer
att stärka vårt erbjudande, skapa större volymer och samarbeta inom varuförsörjning och
marknadsföring. Utvecklingen inom våra produktområden mot allt smartare produkter gör att
vi skapar förutsättningarna för ett sömlöst kunderbjudande till det smarta hemmet, antingen
det är smart hemelektronik eller smarta vitvaror. Förra året förvärvade vi möbelkedjan EM Home
och det utökade samarbetet med Elon harmoniserar väl med vårt fokus på produkter och tjänster
i och runt hemmet”, säger Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen.
             
”Tillsammans skapar vi den ledande butikskonstellationen inom vitvaror och hemelektronik i
Norden, med fler butiker och en större produktbredd än våra konkurrenter”, säger Stefan Lebrot,
VD och koncernchef på Elon. ”Det innebär en bättre tillgänglighet och köpupplevelse för våra
kunder genom central effektivitet och stark lokal närvaro.”
             
I den nya konstellationen har Electra ansvaret för inköp och distribution av hemelektronik både
till butik och på elon.se medan Elon ansvarar för motsvarande inom vitvaror. Samarbetsavtalet
innebär att företagens befintliga butiker erbjuds möjlighet att vara med i både Elon och
Elon Ljud & Bild om butiken önskar att utvidga sitt befintliga sortiment.
             
”Tillsammans får vi fantastiska distributionsmöjligheter och en räckvidd som skapar förutsättningar
för ännu bättre kundupplevelser, tjänster och service i både de fysiska butikerna och på nätet” säger
Stefan Lebrot. ”Och det sker vid en perfekt tidpunkt då Elon just nu genomgår en större omvandling
av vårt erbjudande och visuella identitet för att ta nästa steg på vår resa.”
             
”Samarbetet skapar nya möjligheter för båda företagen och till våra butiker, ”säger Anneli Sjöstedt
på Electra. ”Det gör att vi kommer kunna behålla, utveckla och locka till oss landets bästa handlare
och entreprenörer för att möta de krav konsumenterna har på en modern handelsplats.


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som
Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen
den 15 april 2019 kl. 08.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Electra Gruppen
Anneli Sjöstedt, VD & Koncernchef
Tel: 070 525 84 59
anneli.sjostedt@electra.se
             
Elon Group
Stefan Lebrot, VD & Koncernchef
Tel: 076 762 63 29
stefan.lebrot@elongroup.se

Om Electra Gruppen
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer
och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radio-
branschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. Inom
verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna
IT- och webblösningar.
Mer information finns på: www.electra.se

Om Elon Group
Elon-koncernen är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i
Sverige och Norge. Koncernen ingick under 2018 i ett partnerskap med detaljhandelskedjor
i samtliga fem nordiska länder – Elon i Sverige och Norge, Heimilistaeki på Island, Hvidt & Frit
i Danmark och Veikon Kone i Finland. Med fler än 500 butiker i Norden är Elon-koncernen alltid
nära våra kunder. Mer information finns på: www.elongroup.se.
                                           

Bilaga