Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-08 07:57:39

BellPal Holding: Huvudägares förslag till val av styrelseledamöter och revisor, arvoden, etc. inför årsstämma

Huvudägare föreslår att årsstämman väljer om Fredric Forsman, Per Grosskopf och Lennart Gillberg till styrelseledamöter.  Fredric Forsman föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.


Dessutom föreslår huvudägare att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till ledamöterna, innebärande ett totalt arvode om 300 000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 9 juni kl 13:00 på Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com
Attached html: HTML