Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-19 10:05:12

Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB


Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556175-7047 Atrium Ljungberg AB
InstrumentSE0000191827 B
InnehavareCarnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 395 484
Antal rösträtter8 395 484
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-05-18
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 600 484
 - direkt innehavda rösträtter8 600 484
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,46 %
 - direkt innehavda rösträtter5,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,08 % 8 600 484
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,08 % 8 600 484
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKarl Norin
 - telefon0724025034
 - mejlkarl.norin@carnegiefonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML