Stockholm 17:30
-0,94% Idag
+16,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-07 09:27:54

STAR VAULT: SKA UPPDATERA SPELMOTOR FÖR MORTAL ONLINESTOCKHOLM (Direkt) De pengar gamingbolaget Star Vault får in i sin nyemission ska bland annat gå till att uppdatera spelmotorn för Mortal Online, från dagens Unreal Engine 3 till Unreal Engine 4.

"Det bedöms ge en påtagligt bättre spelupplevelse som matchar konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn planeras även andra justeringar av spelet att göras för att kunna ligga i framkant i spelgenren", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Även ej ännu lanserade Mortal Royale kommer enligt Star Vault att gynnas av bytet till Unreal Engine 4 då titlarna delar vissa moduler kopplat till spelmotorn.

Spelet Kitten'd, som "i princip" är färdigställt för PC VR portas nu till spelplattform Playstation 4 och planeras därefter göras tillgängligt för mobila enheter. Framför allt den asiatiska marknaden bedöms vara särskilt intressant, menar Star Vault.