Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-22 08:09:39

HEXATRONIC: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 6,3 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 6,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (23,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:62).

Nettoomsättningen uppgick till 443 miljoner kronor (325), en ökning med 36 procent. Organiskt ökade försäljningen 2 procent.

"Det är fortsatt en mycket stark tillväxt utanför Norden och en svagare utveckling på främst den svenska marknaden", skriver vd Henrik Larsson Lyon i bokslutsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 miljoner kronor (56).

En utdelning om 0:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:40).

Inför 2019 räknar bolaget med att den internationella marknaden ska visa god tillväxt, medan den svenska bedöms vara ungefär i nivå med fjolårets.

"Vi har under slutet av 2018 sett viss prispress i den svenska marknaden som vi möter med effektiviseringar samt kostnadsreduceringar", uppger vd:n.

Den brittiska marknaden antas komma att utvecklas väl och bolaget hoppas vinna marknadsandelar i Nordamerika.