Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-30 08:48:26

NFO DRIVES: POSITIV TREND FORTSATT, ÖKAT RESULTAT OCH FSGSTOCKHOLM (Direkt) Den positiva trenden från första kvartalet 2018 fortsatte även under verksamhetsårets andra kvartal.

Det skriver Spotlight-listade NFO Drives i sin delårsrapport.

Bolaget redovisar ett positivt resultat för första halvåret, vilket berodde främst på ökad försäljning till både nya och befintliga kunder. Försäljningsökning är 28 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Den totala omsättningen för perioden uppgick till 15,7 miljoner kronor, en ökning med 24 procent i jämförelse med samma period 2017.

Bolagets kassaflöde visade även i kvartal två en positiv utvecklingsriktning, noterar bolaget.