Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-06 08:58:58

INVUO: FINANSIERINGSAVTAL MED AJ GROUP SOM BLIR STÖRSTA ÄGARENSTOCKHOLM (Direkt) Invuo Technologies har träffat ett avtal med AJ Group som innebär att AJ Group ska investera cirka 52 miljoner kronor i Invuo-aktier samt genom att förvärva bolagets lån till Seamless Distribution Systems, SDS.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Invuo ska genomföra en riktad emission om cirka 26 miljoner kronor till AJ Group till teckningskurs 1:60 kronor.

Emissionen kommer att medföra en utspädning för Invuos nuvarande aktieägare om cirka 16,6 procent.

Vidare kommer AJ Group att köpa Invuos lån till SDS för ett sammanlagt belopp om 20 miljoner kronor. Efter köpet kommer SDS inte att ha några utestående skulder till Invuo.

I tillägg till ovan har Invuo och AJ Group kommit överens om att Invuo ska föreslå årsstämman 2018 att besluta om en riktad emission av cirka 3,7 miljoner aktier och 5 miljoner teckningsoptioner till AJ Group. Förslaget kommer att innebära en teckningskurs om 1:60 kronor per aktie och 3:20 kronor för teckningsoptionerna.

Aktieägare representerande 42 procent av Invuos aktier och röster har åtagit sig att rösta för de ovan beskrivna förslagen på årsstämman 2018.

Invuo förväntas tillföras cirka 52 miljoner kronor genom den beslutade riktade aktieemissionen samt emissionen av aktier och teckningsoptioner efter beslut på årsstämman 2018. Utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att tillföra ytterligare cirka 16 miljoner kronor.

"Invuos ledningsgrupp och styrelse kan nu lägga 100 procent av sin energi på att leverera i enlighet med affärsplanen. Vår verksamhet i Meawallet levererar med en accelererande kraft på en marknad med en ökande tillväxt. Vår verksamhet i eProducts går stabilt mot hållbar lönsamhet", kommenterar Invuos vd John Longhurst.

Efter beslut om emissionen av aktierna och teckningsoptionerna vid årsstämman kommer AJ Group att vara den största aktieägaren med strax under 20 procent av Invuos aktier. Invuos valberedning kommer att föreslå att AJ Group ska få utse en representant som ledamot i Invuos styrelse. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018, planerad till sen mars 2018.