Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-25 10:36:09

ELECTRA: BRANSCHFÖRFLYTTNING BAKOM LÄGRE RESULTAT 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Electras resultatförsämring under det första kvartalet är en konsekvens av hemelektronikbranschens förflyttning i varuområden och affärskanaler.

Electras rörelseresultat landade på 2,1 miljoner kronor (4,6) och rörelsemarginalen minskade till 0,5 procent (1,3).

"Utfallet är i linje med våra förväntningar men står i stark kontrast mot jämförelsetalen. Vi satsar resurser och fokus på att utveckla ett utökat tjänsteutbud som kan komplettera våra produktvolymer. Utvecklingen av dessa medför kostnader i avseende att ta fram tjänsterna och även i form av marknadsbearbetning för att nå penetration. Intäkter hänförliga till dessa tjänster är än så länge modesta, vi har till exempel intäkter via Installationsportalen, men vi bedömer tjänsteinslaget i vår portfölj som nödvändigt för framtidens marknad", säger vd Anneli Sjöstedt i delårsrapporten.

Koncernens omsättning under första kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 401 miljoner kronor (371). Omsättningen ökade i båda affärssegment, Electra Retail och Electra Logistik & IT.